1. Individu yang berminat untuk menjalani saringan kesihatan boleh menempah slot janji temu di mana-mana fasiliti kesihatan yang terlibat dalam program Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan atau Skim Peduli Sihat PekaB40 berdekatan mereka.