Pelanggan hanya boleh menempah janji temu bagi Pemeriksaan Kesihatan

Pergigian SAHAJA. Pada janji temu pertama, pelanggan akan diberi rawatan

pergigian yang bersesuaian setelah diperiksa. Sekiranya memerlukan rawatan

susulan, janji temu seterusnya akan diberi oleh pihak klinik pergigian.