Tidak perlu. Sakit gigi termasuk dalam kategori kes kecemasan pergigian.

Pelanggan boleh hadir terus dan mendapatkan rawatan pergigian yang

sewajarnya.