Tidak boleh. Tempahan janji temu di klinik pakar pergigian hanya akan diberi oleh petugas di klinik pergigian primer sekiranya perlu. Pelanggan boleh menyemak tempahan janji temu yang telah ditetapkan oleh petugas di klinik pergigian dalam aplikasi MySejahtera. 

(Rujuk soalan 26.)