Pelanggan hanya dibenarkan menjadualkan semula tempahan janji temu bagi 

Pemeriksaan Kesihatan Pergigian sahaja. Bagi tempahan janji temu

susulan/rujukan ke pakar yang diberi oleh petugas klinik pergigian, pelanggan

perlu menghubungi klinik pergigian tersebut untuk penukaran tarikh/masa janji

temu.