FAQ mengenai Derma Organ

Adakah semasa bedah siasat (post mortem), organ dan tisu akan diambil tanpa pengetahuan waris?
Proses pengambilan organ dan tisu untuk tujuan transplantasi hanya boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran bertulis daripada waris. Proses pengambilan...
Mon, 3 Okt, 2022 at 12:09 PG
Adakah pendermaan organ dan tisu akan mencacatkan jenazah?
Proses pendermaan organ dan tisu tidak akan menjejaskan rupa dan bentuk tubuh jenazah. Pengkebumian boleh dijalankan seperti biasa.
Mon, 3 Okt, 2022 at 12:09 PG