Ya, pengguna boleh menarik diri pada bila-bila masa.