Apabila pengguna memohon untuk menarik diri sebagai penderma organ, kad ikrar penderma organ akan bertukar kepada warna kelabu selama 14 hari. Jika pengguna ingin memohon semula sebagai penderma organ, pengguna hanya boleh memohon semula selepas 14 hari dari hari pembatalan.