Polisi Privasi

Diubah suai pada Mon, 10 Jun 2024 pada 05:19 PM

Aplikasi MySejahtera adalah aplikasi yang pada asalnya diperkenalkan secara rasmi kepada rakyat Malaysia sebagai salah satu inisiatif Kerajaan 

Malaysia dalam menguruskan dan membendung penularan wabak COVID19. 


Aplikasi ini mempunyai pelbagai ciri, termasuklah membenarkan pengguna untuk menjalankan penilaian kesihatan diri, me mantau status kesihatan mereka, dan berkongsi maklumat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) agar tindakan sewajarnya dapat diambil. 


Aplikasi MySejahtera adalah hak milik mutlak Kerajaan Malaysia yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama daripada Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA), Majlis Keselamatan Negara (MKN), serta Jabatan Digital Negara (JDN) yang sebelum ini dikenali sebagai Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). 


Seiring dengan peralihan dari fasa pandemik ke fasa endemik, Aplikasi MySejahtera tampil dengan wajah baharu yang dilengkapi dengan pelbagai ciri. Aplikasi ini bukan sahaja menitik beratkan pengurusan dan penjagaan kesihatan awam, dan juga ia  berfungsi sebagai antara muka dengan aplikasi agensi kerajaan lain untuk kemudahan pengalaman pengguna.Apabila anda log masuk ke Aplikasi MySejahtera, anda dan/atau tanggungan anda  dengan selamat boleh: 

  

Profil MySejahtera 

 • Mengurus dan mengemaskini Profil MySejahtera  

 

COVID-19 

 • Mengetahui status risiko dan keputusan ujian COVID-19 negatif yang terkini  
 • Melihat dan memuat turun sijil vaksinasi COVID-19  
 • Melaporkan Keputusan Ujian Kendiri COVID-19 
 • Melakukan Penilaian Kendiri COVID-19  
 • Menjalani Printah Pengawasan di Rumah (HSO) dan Penilaian Kesihatan (HAT) bagi kes yang disahkan positif COVID-19  
 • Mengurus tempahan janji temu untuk suntikan vaksinasi COVID-19 
 • Pemantauan Long COVID 

 

Vaksinasi dan Imunisasi   

 • Melihat dan menjejak sijil vaksinasi anak anda dalam Program Imunisasi Kebangsaan
 • Melihat sijil vaksinasi bagi orang dewasa 


Rekod Kesihatan  

 • Melihat rekod kesihatan yang dijalankan untuk Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan (NHSI), Program Saringan Jemaah Haji, Saringan Komuniti KOSPEN, Saringan KOSPEN WOW, Konsultasi Am, Rawatan Pemantauan Video (VOTS),  Rawatan Pengawasan Langsung (DOTS) dan/atau Konsultasi Maya. 
 • Melihat ringkasan kesihatan pergigian dari klinik pergigian kerajaan. 
 • Merekod serta memantau paras gula dalam darah.  
 • Mengetahui rekod  pendermaan darah.  
 • Mengurus ikrar derma organ  

 


Penilaian Kesihatan 

 • Melakukan penilaian risiko HIV secara anonymous melalui KKM Testnow. 
 • Melakukan Penilaian Kendiri Kesihatan Mental. 

 

Kesihatan Awam 

 • Melihat bilangan penyakit berjangkit yang dilaporkan di sekitar anda. 
 • Menjejak fasiliti kesihatan.  
 • Menempah janji temu untuk perkhidmatan kesihatan terpilih dari klinik kesihatan dan pergigian kerajaan. 
 • Mendapatkan rawatan susulan dengan petugas kesihatan di fasiliti kesihatan kerajaan melalui tele-konsultasi. 
 • Memantau gejala dan/atau kesan sampingan rawatan untuk kes yang disahkan tuberkulosis. 

 

Kerjasama dengan Agensi Kerajaan Lain: 

Mengakses inisiatif MyTRIP dan memautkan pasport untuk mendapatkan Pas Pengembara  sebagai sokongan kepada Kementerian Dalam Negeri (Jabatan Imigresen). Sila layari https://eapp.imi.gov.my/ untuk maklumat lanjut mengenai data peribadi dan Dasar Privasi yang berkaitan dengan inisiatif MyTRIP.


Ciri lain:  

 • Mengakses Meja Bantuan MySejahtera, Soalan Lazim (FAQ) dan Dashboard KKMNOW. 
 • Mengetahui berita terkini berkaitan kesihatan dan menerima pemakluman mengenai sebarang amaran kesihatan. 
 • Memeriksa kelayakan untuk Skim Perubatan MADANI. 
 • Menyertai pemantauan dan intervensi Diabetes. 
 • Mengisi Borang Pra-Pelepasan untuk Pengembara ke luar negara dan melihat Kad Pengembara. 


Rekod pendermaan darah hanya tersedia untuk mereka yang sebelum ini telah menderma darah di pusat pengumpulan darah menggunakan Sistem Maklumat Bank Darah (BBISV2). 

Penyakit berjangkit yang dilaporkan adalah seperti Demam Campak, Rabies Manusia & Haiwan, Tuberkulosis, Penyakit Tangan, Kaki & Mulut, Denggi dan COVID-19. 


Bilangan slot janji temu untuk perkhidmatan kesihatan terpilih bergantung pada perkhidmatan yang disediakan dan ketersediaan slot di klinik kesihatan dan pergigian kerajaan yang berkaitan. 


Pengumpulan Data anda dan/atau data tanggungan bagi tujuan berikut: 

 1. Menyimpan maklumat kesihatan peribadi dan membolehkan akses kepada ciri-ciri dalam Aplikasi MySejahtera (selepas ini dirujuk sebagai “Modul”). 
 2. Menempah janji temu bagi Vaksinasi COVID-19. Anda hanya akan menerima janji temu untuk Vaksinasi COVID-19 selepas anda memberikan persetujuan. Tarikh lahir diperlukan untuk menentukan umur anda bagi membezakan antara orang dewasa dan kanak-kanak. 
 3. Menjana butiran Sijil Vaksinasi COVID-19 digital dalam format kod QR dan PDF. 
 4. Melaporkan keputusan ujian profesional COVID-19 yang dilakukan di fasiliti kesihatan lain jika keputusan ujian profesional COVID-19 yang diambil masih belum dipaparkan dalam MySejahtera. 
 5. Susun lapis risiko jangkitan COVID-19 melalui Modul Penilaian Kendiri. 
 6. Memaparkan Keputusan Negatif Ujian Profesional setelah maklumat tersebut direkodkan di dalam Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA). Keputusan Positif Ujian Profesional tidak dipaparkan untuk melindungi privasi pengguna. 
 7. Menilai dan memantau keadaan kesihatan melalui HAT bagi kes yang disahkan COVID-19. 
 8. Mengesan dan mengurus kontak rapat COVID-19 dengan sewajarnya bagi kes-kes yang disahkan COVID-19 dengan menggunakan data spatial-temporal yang dikumpul secara real-time antara peranti dengan menggunakan Bluetooth Low Energy (LE). Data interaksi hanya akan dimuat naik ke pelayan selepas menerima kebenaran pengguna melalui pengesahan OTP. Butiran peribadi pengguna tidak akan didedahkan kepada mana-mana kenalan rapat. Data interaksi yang dikumpul akan dipadam selepas 14 hari. 
 9. Memantau gejala Long COVID dalam kalangan kes yang disahkan COVID-19 selepas mereka menyelesaikan HSO mereka. 
 10. Memastikan pematuhan semua peraturan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. 
 11. Mengetahui bilangan penyakit berjangkit yang dilaporkan dalam tempoh tertentu dalam jarak tertentu dari lokasi semasa anda seperti COVID-19, Denggi, Rabies, Campak, Penyakit Tangan-Kaki-Mulut (HFMD), dan Tuberkulosis.
 12. Memaklumkan pengembara yang melancong dari negara yang endemik penyakit Cacar Monyet (Monkeypox) untuk mendapatkan penilaian yang tepat daripada pengawal  perubatan dan pengurusan lanjut di fasiliti kesihatan terdekat jika mengalami gejala Monkeypox atau merupakan kontak rapat dengan kes yang disahkan Monkeypox. 
 13. Menjana sijil vaksinasi digital NIP dan dewasa. 
 14. Menjana laporan kesihatan digital dalam format PDF atau Kod QR. 
 15. Menilai dan memantau keadaan kesihatan semasa untuk kes yang disahkan Tuberkulosis. 
 16. Menjalankan penilaian atau penyelidikan  dan analisis untuk tujuan strategi operasi dan perancangan dasar KKM, termasuk sekatan sempadan, menyediakan data kepada pihak luar yang sah untuk sebarang tujuan bagi menilai, membangun, dan memperbaiki kualiti produk dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. 
 17. Menyertai pelbagai tinjauan yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Negara (NIH). 
 18. Menyediakan maklumat ikrar pendermaan organ terkini kepada Pusat Sumber Transplan Nasional (NTRC). 
 19. Memaparkan rekod pendermaan darah anda yang disimpan dalam BBISV2. 
 20. Untuk perkhidmatan e-Services Transaction seperti vaksinasi dan janji temu perkhidmatan kesihatan. 
 21. Untuk perkhidmatan tele-konsultasi dengan fasiliti kesihatan kerajaan. 
 22. Untuk pengintegrasian ke dalam sistem  komputer dan aplikasi penjagaan kesihatan yang dikendalikan atau diuruskan oleh KKM bagi menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan (termasuk perkhidmatan perubatan, pergigian, pemeriksaan kesihatan, dan imunisasi) dan sebarang program yang berkaitan dengan promosi kesihatan dan gaya hidup sihat. 
 23. Membolehkan perkongsian data antara fasiliti kesihatan kerajaan untuk tujuan pengurusan pesakit. 
 24. Memantau prestasi sistem dan meningkatkan serta memperbaiki pengalaman pengguna. 
 25. Pengesahan dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) setelah memautkan nombor MRZ daripada pasport anda dan menjana Pas Pengembara dalam inisiatif MyTRIP. 
 26. Menjana Rekod Pergigian dari fasiliti Pergigian KKM. 


Pengumpulan Data 

Aplikasi ini mengumpul data dengan persetujuan pengguna dan dilakukan secara sukarela, tetapi tidak terhad kepada, proses pendaftaran, menambah maklumat tanggungan, menjawab soal selidik penilaian kesihatan, mengurus tempahan janji temu, dan menghubungi sokongan aplikasi melalui e-mel atau borang sokongan teknikal. 

Data Peribadi yang dikumpul adalah seperti berikut: 


Modul 

Pengumpulan Data Peribadi 

Pendaftaran Pengguna 

Nama, Alamat, EtnikNombor Kad Pengenalan/PasportWarganegaraNombor Telefon/Alamat E-mel, Tarikh lahir, Jantina 

Butiran Tanggungan 

Nama, Alamat, EtnikNombor Kad Pengenalan/PasportWarganegaraNombor Telefon/Alamat E-mel, Tarikh lahir, Jantina 

Pengembara 

Pekerjaan, Tujuan perjalananTempat berlepas, Kekerapan perjalanan ke Malaysia, Penerbangan/Kapal, Nombor kenderaanNombor tempat duduk, Tarikh berlepas, Tarikh dan masa ketibaan, Alamat tempat tinggal di Malaysia, Nama dan nombor telefon orang yang dihubungi di Malaysia, Status vaksinasi , Sejarah jangkitan COVID-19, Status vaksinasi COVID-19 

Pelaporan Ujian Kendiri COVID-19 

Keputusan Ujian COVID-19, Tarikh sampel diambil untuk ujian COVID-19, Alamat, Gambar Keputusan Ujian COVID-19/Kit Ujian  

Penilaian Kendiri COVID-19 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport,  Keputusan Penilaian Risiko COVID-19 

HAT untuk COVID-19 

Sejarah perjalanan, Sejarah menghadiri perhimpunan besarKomorbiditiKehamilan, Sejarah jangkitan COVID-19 dalam 60 hari yang lalu, Alamat SemasaGejala, Tanda vital, Status vaksinasi COVID-19 

Kajian Long COVID  

Keputusan Ujian Professional COVID-19, Persetujuan menyertai Kajian Long COVID, Gejala semasaButiran jangkitan COVID-19 yang terakhir, Status vaksinasi COVID-19, Masa dan Tarikh Pelengkapan Kajian Long COVID 

Meja Bantuan 

Nombor Kad Pengenalan/Pasportalamat e-melmaklumat vaksinasi COVID-19 dan foto sebagai bukti (seperti, Kad Vaksinasi COVID-19, Keputusan Ujian COVID-19 Profesional, Kit Ujian Kendiri COVID-19 atau Kad Pengenalan/Pasport) 

Janji Temu Vaksinasi COVID-19  

Nombor Kad Pengenalan/PasportPersetujuan vaksinasi COVID-19, Jenis Vaksin COVID-19, Fasiliti atau Lokasi Kesihatan, Slot Janji Temu (Tarikh dan Masa), Sebab Pembatalan 

Vaksinasi COVID-19 

Nombor Kad Pengenalan/PasportPersetujuan vaksinasi COVID-19 

MySJ Trace 

Data Interaksi 14 hari 

Program Imunisasi Kebangsaan (NIP) 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport Tanggungan 

Sistem Saringan Kesihatan (HSS) 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport, Tinggi, Berat, Jenis Darah 

Ikrar Derma Organ 

Nombor Kad Pengenalan/PasportSumber Maklumat tentang Pendermaan Organ, Sebab IkrarSebab Penarikan Ikrar, Masa dan Tarikh Ikrar, Masa dan Tarikh Penarikan IkrarButiran Waris seperti Nama, KewarganegaraanNombor Kad Pengenalan/PasportNombor TelefonHubungan, Status PemaklumanButiran talian kecemasan seperti Nama dan nombor telefon 

Derma Darah 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport 

Modul Janji Temu 

Nombor Kad Pengenalan/PasportPerkhidmatanFasiliti Kesihatan, Slot Jani Temu (Tarikh dan Masa), Sebab Pembatalan 

Modul Vaksinasi 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport 

Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport 

Tele-konsultasi 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport, masa semasa sertai panggilan 

Pelan Penjagaan Kesihatan MySJ 

Nombor Kad Pengenalan/PasportGejala dan/atau Kesan Sampingan 

My Diabetes and Ramadan (MyDaR)   

Nombor Kad Pengenalan/Pasport, Jenis Diabetes, Sejarah Ubat-ubatan, Paras gula dalam darah 

MyTRIP 

  

Nombor Kad Pengenalan/Pasport 

Laporan Pergigian 

Nombor Kad Pengenalan/Pasport 


Penggunaan dan Pengumpulan Data Peribadi 

Data yang dikumpulkan oleh aplikasi ini dikawal dan tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan Akta Perubatan 1971 (Akta 50). Meskipun tidak berkaitan, pengurusan data aplikasi ini mematuhi piawaian Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (SKMM). Data Peribadi yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada yang dinyatakan di bawah. 


Penggunaan Data Anda 

Data anda hanya digunakan untuk isu-isu berkaitan COVID-19, tujuan kesihatan awam, dan kegunaan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) apabila diperlukan. KKM TIDAK akan berkongsi data peribadi anda dengan entiti kerajaan dan bukan kerajaan. Anda dianggap telah memberikan persetujuan untuk menggunakan semua modul dalam aplikasi MySejahtera apabila anda memuat turun, mengemas kini, atau menggunakan modul dalam aplikasi ini. Aplikasi MySejahtera berhak untuk memadam, mengubah, mempertingkatkan, atau memperkenalkan modul baharu berdasarkan keperluan dan kehendak KKM serta Kerajaan Malaysia pada waktu tertentu. 


Ringkasan Kebenaran 

Kebenaran untuk mendapatkan akses kepada aplikasi/fungsi telefon di bawah adalah diperlukan untuk pengalaman pengguna yang terbaik. Anda dianggap telah memberikan kebenaran apabila anda klik pada butang "Benarkan" dalam Aplikasi. 


Kebenaran Aplikasi / Fungsi Telefon 

Tujuan 

Kamera 

Untuk mengambil gambar Kad Vaksinasi, Kit Ujian Kendiri COVID-19, Keputusan Ujian COVID-19 Profesional dan/atau Kad Pengenalan/Pasport  
Untuk mengambil gambar profil  
Untuk melakukan panggilan video semasa tele-konsultasi  
Untuk mengimbas butiran peribadi (iaituNombor Kad Pengenalan/Pasport) 

Mikrofon 

Untuk melakukan panggilan video semasa tele-konsultasi 

Perkhidmatan Lokasi 

Untuk mengenal pasti lokasi anda dengan menggunakan ciri built-in location-based seperti Jejak Penyakit Berjangkit, Lokasi bagi Penilaian kes COVID-19 yang disahkan dan/atau penyakit berjangkit lainFasiliti Kesihatan Berdekatan 

Bluetooth 

Untuk membenarkan pengumpulan data spatial-temporal untuk pengurusan pengesanan kontak dalam COVID-19 dengan persetujuan pengguna 

Panggilan Telefon 

Untuk mendail terus talian kecemasan 999 melalui aplikasi  
Untuk mendail terus talian COVID-19 atau Vaksinasi melalui aplikasi  
Untuk mendail terus talian hotline HEAL 15555 melalui aplikasi 

Fail, Foto, Audio & Video 

Untuk memuat naik gambar profil dan/atau gambar kad vaksinasi COVID-19, Kit Ujian Kendiri COVID-19 dan/atau Keputusan Ujian COVID-19 Profesional  

Untuk memuat turun infografik dalam Aplikasi 

Untuk memuat turun sijil vaksinasi COVID-19 dalam format PDF  

Untuk memuat turun sijil vaksinasi kanak-kanak (NIP) dalam format PDF  

Untuk memuat turun sijil vaksinasi dewasa dalam format PDF   

Untuk memuat turun laporan pemeriksaan kesihatan dalam format PDF dan kod QR  

Untuk memuat turun Rekod Pergigian dalam format PDF 

Notifikasi 

Untuk menerima makluman bahawa anda adalah kes COVID-19 yang disahkan  
Untuk menerima notifikasi bagi melengkapkan penilaian kesihatan harian bagi kes COVID-19 yang disahkan  
Untuk menerima notifikasi jika anda layak menerima rawatan Paxlovid COVID-19  
Untuk menerima peringatanpenjadualan semula atau notifikasi pembatalan janji temu akan datang  
Untuk menerima kemas kini amaran kesihatan terkini  
Untuk maklumkan waris setelah pengguna berikrar untuk menderma organ 

Penggunaan dan Pengumpulan Data Peribadi 

Data yang dikumpulkan oleh aplikasi ini dikawal dan tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan Akta Perubatan 1971 (Akta 50). Meskipun tidak berkaitan, pengurusan data aplikasi ini mematuhi piawaian Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (SKMM). Data Peribadi yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada yang dinyatakan di bawah. 

 

Penggunaan Data Anda 

Data anda hanya digunakan untuk isu-isu berkaitan COVID-19, tujuan kesihatan awam, dan kegunaan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) apabila diperlukan. KKM  TIDAK akan berkongsi data peribadi anda dengan entiti kerajaan dan bukan kerajaan. Anda dianggap telah memberikan persetujuan untuk menggunakan semua modul dalam aplikasi MySejahtera apabila anda memuat turun, mengemas kini, atau menggunakan modul dalam aplikasi ini. Aplikasi MySejahtera berhak untuk memadam, mengubah, mempertingkatkan, atau memperkenalkan modul baharu berdasarkan keperluan dan kehendak KKM serta Kerajaan Malaysia pada waktu tertentu. 

 

Ringkasan Kebenaran 

Kebenaran untuk mendapatkan akses kepada aplikasi/fungsi telefon di bawah adalah diperlukan untuk pengalaman pengguna yang terbaik. Anda dianggap telah memberikan kebenaran apabila anda klik pada butang "Benarkan" dalam Aplikasi. 


 

Adakah artikel ini membantu?

Itu Hebat!

Terima kasih atas maklum balas anda

Maaf! Kami tidak dapat membantu

Terima kasih atas maklum balas anda

Beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik artikel ini!

Pilih sekurang-kurangnya salah satu sebab
Pengesahan CAPTCHA diperlukan.

Maklum balas dihantar

Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut