Polisi Privasi

Diubah suai pada Wed, 24 Jan 2024 pada 09:42 AM

Latar Belakang
 
Aplikasi MySejahtera ialah aplikasi yang pada asalnya dibangunkan untuk membantu Kerajaan menguruskan wabak COVID-19 di Malaysia dengan, antara lain, membenarkan pengguna menjalankan penilaian kesihatan diri, memantau status kesihatan dan berkongsi maklumat dengan Kementerian Kesihatan (KKM) supaya tindakan yang perlu dapat diambil.

Aplikasi ini dimiliki dan dikendalikan oleh Kerajaan Malaysia. Ketika negara bergerak daripada fasa pandemik kepada fasa endemik, MySejahtera berkembang daripada alat yang direka khusus untuk memerangi wabak COVID-19 kepada aplikasi kesihatan awam.

Apabila anda log masuk ke Aplikasi MySejahtera, anda boleh dengan selamat:
 
 • Melihat status risiko COVID-19 dan swab terkini yang dilakukan untuk anda dan akaun tanggungan anda
 • Melihat dan muat turun sijil vaksinasi COVID-19 untuk anda dan tanggungan anda
 • Melaporkan Keputusan Ujian Sendiri COVID-19 untuk anda dan akaun tanggungan anda
 • Menerima janji temu untuk suntikan vaksinasi COVID-19
 • Isi Borang Pra-Berlepas untuk Pengembara Luar Negara dan lihat kad Pengembara anda
 • Melihat sijil vaksinasi anak anda dalam Program Imunisasi Kebangsaan
 • Melihat rekod pemeriksaan kesihatan anda yang lengkap
 • Menggunakan Penjjejak Penyakit Berjangkit di sekeliling anda
 • Memudahkan pencarian Kemudahan Penjagaan Kesihatan di sekeliling anda
 • Menerima berita kesihatan dan kesejahteraan terkini
 • Mendapat pemberitahuan tentang amaran kesihatan


Cara Data Anda Digunakan
 
Data peribadi anda hanya digunakan untuk isu berkaitan COVID-19, tujuan kesihatan awam dan untuk penggunaan Perkhidmatan KKM.
 
Secara amnya, MySejahtera boleh mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut yang disenaraikan di bawah. Anda dianggap telah bersetuju untuk menggunakan data anda apabila anda memuat turun ciri-ciri berbeza bagi aplikasi (Modul). MySejahtera berhak untuk memadam, mengubah suai, menambah baik atau memperkenalkan Modul baharu kepada Aplikasi MySejahtera.
 
Data yang anda kumpulkan adalah untuk tujuan berikut:
 
 1. Untuk melihat bilangan penyakit berjangkit yang dilaporkan dalam beberapa hari yang ditetapkan dalam jumlah radius yang ditetapkan lokasi semasa anda mengikut penyakit berjangkit termasuk COVID-19, Denggi, Rabies, Campak, Penyakit Tangan-Kaki-Mulut (HFMD) dan Tuberkulosis dan untuk menguruskan dengan sewajarnya.
 2. Untuk memaklumkan pelancong yang melancong dari negara yang endemik denagan penyakit Cacar Monyet (Monkeypox) untuk melawat kemudahan fasiliti kesihatan terdekat untuk penilaian yang sewajarnya oleh pegawai perubatan dan pengurusan lanjut jika mengalami gejala cacar monyet atau kontak rapat dengan cacar monyet.
 3. Untuk menempah janji temu untuk Vaksinasi COVID-19. Anda hanya akan menerima janji temu untuk Vaksinasi COVID-19 selepas anda memberikan persetujuan untuk itu. Tarikh Lahir akan diperlukan untuk menentukan umur anda untuk membezakan antara orang dewasa dan kanak-kanak.
 4. Untuk menyimpan maklumat tanggungan anda dan membenarkan akses kepada modul MySejahtera.
 5. Untuk menyimpan butiran Sijil Vaksinasi COVID-19 anda secara digital dan untuk menjana sijil dalam kod QR dan format PDF.
 6. Untuk menyimpan maklumat vaksin dalam Program Imunisasi Kebangsaan dan vaksin lain secara digital.
 7. Untuk melaporkan keputusan ujian COVID-19 profesional yang dilakukan di kemudahan kesihatan lain sekiranya keputusan ujian COVID-19 profesional yang diambil masih belum ditunjukkan dalam MySejahtera.
 8. Untuk memaparkan keputusan ujian profesional negatif terakhir yang diambil selepas butiran keputusan ujian profesional disimpan dalam Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA). Keputusan ujian positif tidak akan ditunjukkan untuk melindungi privasi pengguna.
 9. Untuk menilai dan memantau keadaan kesihatan semasa anda jika anda disahkan menghidap penyakit berjangkit.
 10. Untuk menilai dan memantau keadaan kesihatan anda melalui Home Assessment Tool (HAT) jika anda disahkan positif COVID-19.
 11. Anda akan dimaklumkan melalui panggilan telefon sekiranya keadaan penyakit anda merosot dan memerlukan penilaian kesihatan yang sewajarnya oleh pegawai perubatan (MO) atau anda tidak menjawab HAT.
 12. MySejahtera Trace mengesan kenalan rapat dan mengurus kenalan rapat dengan sewajarnya sekiranya anda disahkan kes COVID-19 dengan menilai jarak dan tempoh antara peranti menggunakan Bluetooth Low Energy (LE). Data interaksi hanya akan dimuat naik ke pelayan selepas menerima kebenaran pengguna melalui pengesahan OTP. Butiran peribadi pengguna tidak akan didedahkan kepada mana-mana kenalan rapat. Data Interaksi yang dikumpul oleh MySejahtera Trace melalui bluetooth akan dibersihkan selepas 14 hari.
 13. Memastikan pematuhan kepada semua peraturan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
 14. Untuk menjalankan penilaian atau penyelidikan dan analisis yang serupa untuk tujuan strategi operasi dan perancangan dasar KKM, termasuk sekatan sempadan, menyediakan data kepada pihak luar yang diberi kuasa untuk sebarang tujuan untuk menyemak, membangun dan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan penjagaan kesihatan.
 15. Untuk menjalankan tinjauan yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Kebangsaan (NIH) untuk mengkaji kesan COVID-19 kepada kes yang disahkan dalam pelbagai aspek selepas tempoh masa yang ditetapkan.
 16. Untuk memudahkan anda menggunakan perkhidmatan dalam talian dan mudah alih kami seperti program pengurusan penjagaan kesihatan dan/atau perkhidmatan elektronik transaksional seperti pelantikan vaksin/hospital. Untuk memudahkan anda menggunakan perkhidmatan dalam talian dan mudah alih kami seperti program pengurusan penjagaan kesihatan dan/atau perkhidmatan elektronik transaksional seperti janji temu vaksin/hospital.
 17. Untuk penyepaduan ke dalam sistem komputer dan aplikasi penjagaan kesihatan yang dikendalikan atau diuruskan oleh KKM untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan penjagaan kesihatan (termasuk perkhidmatan perubatan, pergigian, pemeriksaan kesihatan dan imunisasi) dan sebarang program yang berkaitan dengan promosi kesihatan yang baik dan gaya hidup sihat.
 18. Untuk membenarkan perkongsian data antara kemudahan penjagaan kesihatan kerajaan untuk tujuan pengurusan pesakit.


Pengumpulan Data
 
Aplikasi ini mengumpul data dengan persetujuan pengguna dan dilakukan secara sukarela melalui, tetapi tidak terhad kepada, proses pendaftaran, menambah maklumat bergantung, menjawab soal selidik penilaian kesihatan dan menghubungi sokongan aplikasi melalui e-mel atau borang sokongan teknikal.
 
Data Peribadi yang dikumpul semasa penciptaan akaun MySejahtera atau Pendaftaran Tanggungan adalah seperti berikut.Ringkasan Kebenaran
 
Kebenaran untuk mendapatkan akses kepada aplikasi/fungsi berikut di bawah diperlukan untuk pengalaman terbaik menggunakan MySejahtera. Anda dianggap telah memberi kebenaran apabila anda mengklik pada butang "Benarkan" dalam Apl.Komplikasi untuk Maklumat Peribadi yang Tidak Betul atau Tidak Lengkap

Aplikasi mungkin apabila dan di mana berkaitan atau perlu, mungkin memerlukan anda mengisi data anda sendiri. Aplikasi tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang data yang tidak betul atau tidak mencukupi yang anda berikan, atau akibat daripada data tersebut dimuat naik ke Aplikasi.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang dikumpul, digunakan atau didedahkan oleh Apliaksi adalah tepat, lengkap dan terkini untuk menghasilkan pemerhatian yang tepat, yang akhirnya akan membawa kepada tindakan sewajarnya. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat peribadi yang relevan dan tepat kepada MySejahtera dan mengikut undang-undang semasa di Malaysia.

Jika Data Peribadi yang anda berikan tidak betul, tidak mencukupi atau tidak memuaskan, pengalaman pengguna MySejahtera dan/atau mana-mana modul berkaitan anda mungkin tidak lancar, dan anda mungkin menghadapi masalah teknikal dalam menggunakan MySejahtera. Ini juga boleh menyebabkan permintaan anda untuk bantuan ditolak dalam Meja Bantuan Aplikasi; atau tindakan yang diambil atau penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Aplikasi mungkin dinafikan atau terjejas. Anda juga boleh dikenakan hukuman di bawah undang-undang Malaysia yang berkaitan.


Data dan Kerahsiaan

Data Peribadi yang dikumpul oleh Aplikasi akan dirahsiakan mengikut Dasar Privasi ini dan mana-mana undang-undang terpakai yang mungkin berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Semua maklumat berkaitan perubatan akan disimpan selama 7 tahun mengikut keingkaran (undang-undang) dan akan disimpan secara kekal sekiranya berlaku tuntutan undang-undang perubatan kecuali untuk data peribadi tertentu di bawah.Penyimpanan dan Perkongsian Data
 
Data dalam transit disulitkan, manakala data dalam keadaan rehat disimpan dalam pelayan yang sangat terjamin. Tanggungan anda dan/atau maklumat peribadi anda akan dikongsi di kalangan kemudahan penjagaan kesihatan untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada anda dan/atau tanggungan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perlindungan hak kami atau anda, aduan atau penguatkuasaan seperti dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang. MySejahtera mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami di mana kami perlu berbuat demikian dan hanya setakat maklumat peribadi anda diperlukan untuk penyedia perkhidmatan tersebut melaksanakan perkhidmatan atau kewajipan mereka.
 
 
Data Tanpa Nama
 
Apl ini mengumpul data tanpa nama tentang peranti dan sistem pengendalian (OS) anda untuk membantu kami menambah baik Apl dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sila sentiasa ingat untuk mengemas kini OS sistem anda dan juga aplikasi MySejahtera.
 
Hak anda
 
Anda mempunyai hak untuk:
 
 • Ketahui cara data anda dikumpul dan digunakan
 • Untuk tujuan apa data anda digunakan
 • Buat pembetulan maklumat data peribadi anda melalui Meja Bantuan MySejahtera
 • Tarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda pada bila-bila masa
 • Pilih untuk berkongsi data untuk tujuan kajian/penyelidikan

 

Hubungi Kami
 
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau maklum balas yang berkaitan dengan data peribadi anda dan Polisi Privasi kami, ingin menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan atau data peribadi anda atau ingin membuat pembetulan pada rekod data peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di helpdesk@mysejahtera.org
 
Notis Penafian
 
Anda tidak akan mempunyai akses kepada Aplikasi MySejahtera anda melainkan anda telah bersetuju dengan dasar privasi ini. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana bahagian ciri baharu MySejahtera ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami dasar privasi ini dan bersetuju membenarkan data anda yang dikumpul untuk COVID-19 digunakan semula untuk kesihatan awam.
 
Perubahan kepada Dasar Privasi
 
Syarat dasar privasi kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jika terdapat sebarang perubahan ketara pada dasar privasi atau syarat penggunaan kami, anda akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera anda.Adakah artikel ini membantu?

Itu Hebat!

Terima kasih atas maklum balas anda

Maaf! Kami tidak dapat membantu

Terima kasih atas maklum balas anda

Beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik artikel ini!

Pilih sekurang-kurangnya salah satu sebab

Maklum balas dihantar

Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut