Kesihatan yang baik diperlukan sebagai penderma darah. Kesihatan dan keselamatan anda amat penting bagi kami. Anda akan diminta untuk mengisi borang persetujuan menderma darah di mana penilaian terhadap sejarah perubatan anda akan dilakukan. Beberapa tanda vital akan diperiksa seperti tekanan darah dan setitik darah akan diambil untuk ujian paras haemoglobin. Semua maklumat yang diberi oleh anda adalah sulit.