Penjaga utama adalah akaun pengguna yang mendaftarkan tanggungan sebagai penjaga utama kepada tanggungan tersebut. Pengguna lain yang ingin mendapat akses kepada maklumat tanggungan tersebut perlu diberikan akses sebagai penjaga bersama oleh pemilik akaun penjaga utama.