SOALAN LAZIM BERKAITAN PROGRAM IMUNISASI KEBANGSAAN

Bagaimanakah saya boleh mengakses fungsi rekod imunisasi?
Sila pastikan versi MySejahtera anda adalah yang terkini. Sekiranya tidak, sila kemaskini kepada versi terkini dengan memuat turun melalui gudang aplikas...
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:43 PTG
Siapakah yang layak untuk menerima sijil vaksinasi digital dalam akaun MySejahtera mereka
Setiap penjaga yang telah mendaftarkan anak-anak mereka sebagai tanggungan di MySejahtera layak untuk menerima sijil vaksinasi digital.
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:43 PTG
Adakah warga asing yang menetap di Malaysia juga layak untuk menggunakan fungsi rekod imunisasi?
Warga asing yang menetap di Malaysia layak untuk menggunakan fungsi rekod imunisasi jika mereka mendapat vaksin di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan...
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:43 PTG
Bolehkah bayi yang dilahirkan di luar negara mendapat vaksin melalui Program Imunisasi Kebangsaan dan menggunakan fungsi rekod imunisasi?
Kanak-kanak yang dilahirkan di luar Malaysia boleh mendapatkan imunisasi dan sijil vaksinasi digital mereka akan dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera m...
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:44 PTG
Bagaimana untuk mendaftarkan anak saya untuk menggunakan fungsi rekod kesihatan dan imunisasi dalam MySejahtera?
Untuk menggunakan fungsi ini di MySejahtera, anda perlu kemaskini aplikasi MySejahtera anda kepada versi yang terkini dan mendaftar anak anda ke dalam a...
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:44 PTG
Berapa ramai kanak-kanak atau tanggungan yang boleh saya daftar bawah satu akaun?
Tiada had kanak-kanak atau tanggungan yang boleh didaftar bawah satu akaun.
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:45 PTG
Apakah maksud penjaga utama dan penjaga bersama dan apakah perbezaan di antara kedua-dua ini?
Penjaga utama adalah akaun pengguna yang mendaftarkan tanggungan sebagai penjaga utama kepada tanggungan tersebut. Pengguna lain yang ingin mendapat aks...
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:45 PTG
Bolehkah kedua-dua ibu bapa mendaftarkan anak yang sama di telefon bimbit mereka sendiri dengan sewajarnya?
Ya. Walau bagaimanapun, penjaga utama perlu menamakan penjaga bersama untuk membenarkan fungsi penjagaan yang sama dalam MySejahtera NIP.
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:45 PTG
Bolehkah penjaga utama melantik orang lain sebagai penjaga bersama; sebagai contoh, datuk, nenek, pak cik atau mak cik kepada anak saya?
Ya, penjaga utama boleh melantik orang lain sebagai penjaga bersama sebagai contoh, datuk, nenek, pak cik atau mak cik kepada anak saya.
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:46 PTG
Bagaimanakah prosedur yang terlibat dalam pemindahan penjagaan?
Prosedur pemindahan penjagaan boleh dibuat melalui helpdesk MySejahtera.
Fri, 19 Mungkin, 2023 pada 4:46 PTG