Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah dengan fungsi tersebut di MySejahtera, anda boleh melaporkan masalah atau pertanyaan tersebut melalui helpdesk MySejahtera dalam aplikasi mudah alih atau melalui e-mel kepada helpdesk@mysejahtera.org.