Untuk buat masa kini, perlaksanaan pendigitalan rekod imunisasi bayi dan kanak-kanak hanya melibatkan bayi yang lahir mulai 1 Julai 2022 dan ke hadapan. Sebarang perubahan berkenaan perlaksanaan akan dimaklumkan KKM dan MySejahtera kemudian.