FAQ untuk Derma Darah

Adakah saya layak untuk menderma darah?
Ya. Jika anda berumur 17 tahun ke atas (pengesahan umur diperlukan) dan mempunyai berat badan melebihi 45kg. Jika anda mengambil sebarang ubat, sila makl...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:37 PG
Adakah saya cukup sihat untuk menderma darah?
Kesihatan yang baik diperlukan sebagai penderma darah. Kesihatan dan keselamatan anda amat penting bagi kami. Anda akan diminta untuk mengisi borang pers...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:37 PG
Berapa lamakah masa diambil untuk menderma darah?
Proses keseluruhan pendermaan darah bermula daripada pendaftaran penderma hingga selesai dan akan mengambil masa sekitar 30 hingga 60 minit. Tempoh masa ...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:38 PG
Adakah jarum itu menyakitkan?
Ubat pelali akan disuntik sebelum pendermaan darah untuk mengurangkan kadar kesakitan disebabkan tusukan jarum sepanjang proses tersebut.
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:39 PG
Bagaimanakah rasanya selepas menderma darah?
Kebanyakan penderma merasa selesa selepas menderma darah. Persediaan yang baik diperlukan sebelum menderma darah seperti tidur melebihi 5 jam, sihat tubu...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:39 PG
Berapa banyak darah yang akan diambil?
Sejumlah 350ml dan 450ml isipadu darah boleh didermakan oleh seorang penderma darah utuh, setelah penilaiain dijalankan oleh anggota kesihatan yang bertu...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:39 PG
Bolehkah saya melakukan aktiviti sukan selepas menderma darah?
Anda dinasihatkan untuk tidak menjalankan aktiviti sukan dalam tempoh 24 jam selepas menderma darah. Anda juga digalakkan untuk meminum air secukupnya da...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:40 PG
Berapakah lama masa yang diambil untuk menggantikan darah yang telah diderma itu?
Secara umumnya, proses penggantian darah dalam badan mengambil tempoh tertentu bergantung kepada kadar fisiologi individu dan jenis komponen darah dalam ...
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:40 PG
Adakah wujudnya pengganti bagi produk darah
Setakat ini,tiada pengganti sebenar bagi darah manusia
Thu, 24 Nov, 2022 at 11:40 PG