Sejumlah 350ml dan 450ml isipadu darah boleh didermakan oleh seorang penderma darah utuh, setelah penilaiain dijalankan oleh anggota kesihatan yang bertugas.