Tiada had kanak-kanak atau tanggungan yang boleh didaftar bawah satu akaun.