Organ dan tisu individu yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 tidak boleh didermakan kerana organ dan tisu individu yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 berisiko menjangkiti penerima.