Tidak semestinya. Pendermaan organ akan dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

  1. Hanya organ dan tisu yang didermakan oleh keluarga.

  2. Organ dan tisu itu masih berfungsi dan boleh digunakan selepas kematian.

  3. Ada penerima sesuai yang menunggu.