Anda boleh mengakses Kad atau Modul TB bagi tanggungan anda yang telah disahkan sebagai Kes TB atau Kontak Tibi dengan menekan pada butang Profil dan pilih tanggungan yang berkenaan pada bahagian Status Tanggungan Saya.