Perkhidmatan kesihatan yang boleh ditempah melalui fungsi ini adalahseperti yang berikut :


 

I) Rawatan Pesakit Luar 

II) Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan 

III) Saringan Kesihatan PeKa B40 

IV) Pemeriksaan Kesihatan Pra-Pekerjaan/Pengajian 

V) Saringan Pra-Perkahwinan 

VI) Khidmat Berhenti Merokok 

VII) Perkhidmatan Perancang Keluarga 

VIII) Prosedur (rawatan luka, penukaran tiub, dll)