1. Pelanggan boleh menempah slot janji temu di mana-mana fasiliti kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan perkhidmatan yang diberikan.