Soalan-soalan lazim fungsi janji temu

Apakah fungsi Janji Temu?
Fungsi Janji Temu dilancarkan dalam aplikasi MySejahtera dan bolehdigunakan bermula 6 September 2022. Fungsi ini membolehkan penggunaaplikasi MySejahtera...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:47 PTG
Apakah perkhidmatan yang boleh ditempah melalui fungsi Janji Temu?
Perkhidmatan kesihatan yang boleh ditempah melalui fungsi ini adalahseperti yang berikut :   I) Rawatan Pesakit Luar  II) Inisiatif Saringan Kesiha...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:49 PTG
Siapakah yang boleh menggunakan fungsi Janji Temu?
Fungsi Janji Temu ini boleh digunakan oleh kesemua pengguna aplikasi MySejahtera yang berumur 18 tahun dan ke atas termasuk tanggunganmerekayang i...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:50 PTG
Di fasiliti kesihatan manakah yang saya boleh menempah janji temu?
Pelanggan boleh menempah slot janji temu di mana-mana fasiliti kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan perkhidmatan yang diberika...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:51 PTG
Apakah slot tarikh dan masa yang terdapat di fungsi Janji Temu untuk ditempah?
Slot tarikh dan masa janji temu bergantung kepada fasiliti kesihatan yang terlibat. Pelanggan boleh semak dan memilih slot janji temu yang dibuka olehf a...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:51 PTG
Bolehkah saya membatal janji temu saya setelah tempahan telah dibuat?
Boleh. Anda boleh membatal janji temu anda pada bila-bila masa sahaja jika perlu. Slot anda akan dipadamkan dan anda boleh membuat tempahan baru serta me...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:52 PTG
Adakah saya akan terima makluman jika janji temu saya telah dibatalkan?
Anda akan diberi makluman daripada fasiliti kesihatan sekiranya janji temuanda telah dibatalkan. Makluman melalui notifikasi atas talian di dalam aplikas...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:53 PTG
Adakah saya perlu membuat bayaran jika saya menggunakan fungsiJanji Temu ini?
Tiada bayaran dikenakan bagi penggunaan fungsi Janji Temu. Walaubagaimanapun, terdapat keperluan bayaran atau cas perkhidmatan di fasiliti-fasiliti kes...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:54 PTG
Bagaimana saya ingin mendapat maklumat lanjut berkenaan Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS) dan Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan (National Health Screening Initiative –NHSI)?
Sila layari pautan https://www.moh.gov.my atau https://www.infosihat.gov.my/agenda-nasional-malaysia-sihat-anms.html untukmaklumat lanjut berkenaan ANM...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:55 PTG
Berapa banyakkah bilangan tempahan janji temu yang boleh dibuat pada satu masa?
Pengguna aplikasi MySejahtera hanya boleh menempah SATU(1) slotjanji temu untuk SATU (1) jenis perkhidmatan pada satu masa SAHAJA. Untukmenempah janji te...
Wed, 28 Dec, 2022 pada 2:56 PTG