Soalan-soalan lazim fungsi janji temu

Bolehkah saya menempah slot janji temu untuk vaksinasi COVID-19 menggunakan fungsi ini?
Tidak. Jika pengguna aplikasi MySejahtera ingin menempah slot janji temu vaksinasi COVID-19 boleh membuat tempahan melalui laman COVID-19 Vaksinasi (COVI...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:14 PTG
Berapa banyakkah bilangan tempahan janji temu yang boleh dibuat pada satu masa?
Pengguna aplikasi MySejahtera hanya boleh menempah SATU (1) slot janji temu pada satu masa SAHAJA. Untuk menempah janji temu yang baru,pengguna perlu men...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:14 PTG
Bagaimana saya ingin mendapat maklumat lanjut berkenaan Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS) dan Inisiatif Saringann Kebangsaan (National Health Screening Initiative –NHSI)?
Sila layari pautan https://www.moh.gov.my atau https://www.infosihat.gov.my/agenda-nasional-malaysia-sihat-anms.html untuk maklumat lanjut berkenaan AN...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:14 PTG
Adakah saya perlu membuat bayaran jika saya menggunakan fungsi Janji Temu ini?
Tidak. Walaubagaimanapun, keperluan bayaran atau cas perkhidmatan adalah tertakluk kepada fasiliti-fasiliti kesihatan swasta yang menjalankan saringan ...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:13 PTG
Adakah saya akan terima makluman jika janji temu saya telah dibatalkan?
Anda akan diberi makluman daripada fasiliti kesihatan sekiranya janji temu anda telah dibatalkan. Makluman melalui notifikasi atas talian di dalam aplika...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:13 PTG
Bolehkah saya membatal janji temu saya setelah tempahan telah dibuat?
Boleh. Anda boleh membatal janji temu anda pada bila-bila masa sahaja jika perlu. Slot anda akan dipadamkan dan anda boleh membuat tempahan baru serta me...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:12 PTG
Apakah slot tarikh dan masa yang terdapat di fungsi Janji Temu untuk ditempah?
Slot tarikh dan masa janji temu bergantung kepada fasiliti kesihatan yang terlibat. Individu boleh semak dan memilih slot janji temu yang dibuka oleh fas...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:12 PTG
Di fasiliti kesihatan manakah yang saya boleh menempah janji temu?
Individu yang berminat untuk menjalani saringan kesihatan boleh menempah slot janji temu di mana-mana fasiliti kesihatan yang terlibat dalam program In...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:11 PTG
Siapakah yang boleh menggunakan fungsi Janji Temu?
Fungsi Janji Temu ini boleh digunakan oleh kesemua pengguna aplikasi MySejahtera termasuk tanggungan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas yang ingi...
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:11 PTG
Apakah perkhidmatan yang boleh ditempah melalui fungsi Janji Temu?
Hanya perkhidmatan saringan kesihatan SAHAJA yang ditawarkan dalam fungsi Janji Temu buat masa kini.
Thu, 6 Okt, 2022 at 11:15 PTG