Fungsi Janji Temu dilancarkan dalam aplikasi MySejahtera dan bolehdigunakan bermula 6 September 2022. Fungsi ini membolehkan penggunaaplikasi MySejahtera menempah janji temu bagi perkhidmatan di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.