1. Tidak. Walaubagaimanapun, keperluan bayaran atau cas perkhidmatan adalah tertakluk kepada fasiliti-fasiliti kesihatan swasta yang menjalankan saringan kesihatan (sekiranya ada).