1. Tiada bayaran dikenakan bagi penggunaan fungsi Janji Temu. Walaubagaimanapun, terdapat keperluan bayaran atau cas perkhidmatan di fasiliti-fasiliti kesihatan primer kerajaan berdasarkan Perintah Fi (Perubatan) 1982 dan Perintah Fi (Perubatan) (Pindaan) 2017.