1. Fungsi Janji Temu ini boleh digunakan oleh kesemua pengguna aplikasi MySejahtera termasuk tanggungan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas yang ingin menjalani saringan kesihatan.