Bilangan pendermaan darah adalah merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada sistem BBISv2 sahaja . Maklumat pendermaan darah yang tidak direkodkan dalam sistem BBISV2 buat masa kini tidak termasuk sebagai bilangan pendermaan. Sebarang perubahan atau pertambahan pusat kutipan darah yang merekodkan pendermaan darah melalui BBISv2 akan dimaklumkan dari
masa ke semasa.