Bilangan pendermaan hanya akan dikemaskini setiap 10 hari berkerja daripada masa terakhir pendermaan.