Tidak. Buat masa kini, hanya mereka yang menderma darah di 22 pusat kutipan darah di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
yang sedang menggunakan sistem 
Blood Bank Information System (BBISv2) sahaja. Sebarang perubahan atau pertambahan pusat kutipan darah yang merekodkan pendermaan darah melalui BBISv2 akan dimaklumkan dari

masa ke semasa.