FAQ untuk Derma Darah

Adakah semua penderma darah akan menerima Kad Derma Darah digital melalui MySejahtera?
Tidak. Buat masa kini, hanya mereka yang menderma darah di 22 pusat kutipan darah di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang sedang meng...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:32 PG
Mengapakah bilangan pendermaan darah saya tidak menunjukkan bilangan yang betul?
Bilangan pendermaan darah adalah merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada sistem BBISv2 sahaja . Maklumat pendermaan darah yang tidak direkodkan ...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:32 PG
Adakah bilangan pendermaan saya akan dikemaskini pada masa hadapan?
Perancangan untuk kemasukan data bilangan pendermaan sedang berjalan dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa setelah proses ini selesai.
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:32 PG
Saya telah menderma darah hari ini tetapi mengapa jumlah pendermaan saya tidak berubah/meningkat?
Bilangan pendermaan hanya akan dikemaskini setiap 10 hari berkerja daripada masa terakhir pendermaan.
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:33 PG
Mengapakah kumpulan darah saya yang dipaparkan dalam MySejahtera adalah berbeza berbanding kumpulan darah yang dimaklumkan semasa menderma / ujian sebelum ini?
Kumpulan darah yang direkodkan dari pusat kutipan darah adalah yang sebenar. Sila terus ke pusat kutipan darah tersebut atau pusat kutipan darah berdekat...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:33 PG
Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya ingin menuntut keistimewaan sebagai penderma darah?
Sila berhubung dengan pusat kutipan darah berdekatan untuk proses pengesahan bagi tujuan permohonan keistimewaan penderma darah. Anda dinasihatkan agar m...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:33 PG
Adakah semua maklumat pendermaan darah akan direkodkan dalam MySejahtera?
Buat masa kini, hanya rekod data pendermaan dalam sistem BBISv2 sahaja yang akan dipaparkan dalam MySejahtera.
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:34 PG
Adakah semua pusat kutipan darah menggunakan BBISv2?
Terdapat sebanyak 22 buah pusat kutipan darah yang menggunakan sistem BBISv2. Walaubagaimanapun, perancangan proses perluasan system ke hospital-hospital...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:35 PG
Adakah saya perlu membawa buku rekod pendermaan darah semasa saya ingin menderma darah?
Buat masa kini, tarikh pendermaan terakhir dan rekod terperinci pendermaan masih tidak wujud dalam MySejahtera, para penderma darah masih perlu membawa b...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:36 PG
Mengapa saya perlu menderma darah?
Setiap hari darah diperlukan untuk perawatan pesakit demi menyelamatkan nyawa. Darah mungkin diperlukan untuk pembedahan, mangsa kemalangan atau untuk me...
Thu, 24 Nov, 2022 pada 11:36 PG