Boleh. Sila hadir ke fasiliti kesihatan yang berdekatan anda untuk mendapatkan rawatan/perkhidmatan yang diperlukan. 


Walaubagaimanapun, kehadiran dan pendaftaran tanpa janji temu atas sebab kecemasan akan tertakluk kepada penilaian / "triage" dan budi bicara pihak fasiliti kesihatan tersebut.