Anda mendapat kad “Kontak Tibi” dalam aplikasi MySejahtera anda kerana anda telah diisytiharkan sebagai kontak tibi kepada individu yang telah disahkan sebagai pesakit TB oleh Pegawai Perubatan.