Alat “Pemantauan Kendiri” digunakan untuk membuat penilaian sendiri terhadap sebarang kesan sampingan dari ubat-ubatan TB yang diambil.