Kad “Kes TB” ialah satu pelan penjagaan untuk pesakit-pesakit TB di mana terdapat beberapa fungsi penjagaan TB seperti:


i. Pemantauan Kendiri.
ii. Pengisytiharan: Kontak Tibi, Sejarah Perubatan dan Sejarah Keluarga.
iii. Infografik.
iv. Soalan Lazim.
v. Kad Janji Temu Klinik/ Video Observed Treatment (VOT) sekiranya anda diaturkan janji temu oleh pihak klinik atau hospital.