Anda mendapat kad “Kes TB” di dalam MySejahtera anda kerana anda telah disahkan sebagai pesakit TB oleh Pegawai Perubatan.