Tidak, pembatalan atau penjadualan semula slot janji temu hanya boleh ditentukan oleh pekerja penjagaan kesihatan (HCW) daripada Portal MyVAS.