Pegawai Perubatan akan memberi tarikh janji temu seterusnya yang akan dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera pesakit.