Penggunaan Data, Privasi dan Kebenaran

Undang-undang yang berkaitan dengan perlaksanaan aplikasi MySejahtera
MySejahtera telah dibangunkan untuk menyokong perlaksanaan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342).    Memberi maklumat palsu...
Thu, 21 Apr, 2022 pada 11:37 PTG
Bagaimanakah maklumat yang dihantar menerusi aplikasi MySejahtera akan membantu pihak kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID–19 di Malaysia.
Informasi anda akan digunapakai oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam merangka pelan tindakan dan penempatan sumber dengan cekap dan berkesan.  ...
Thu, 21 Apr, 2022 pada 11:39 PTG
Keselamatan maklumat peribadi
MySejahtera dimiliki dan dikendalikan oleh Kerajaan Malaysia. Ia ditadbir oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan dibantu oleh Majlis Keselamatan Ne...
Thu, 21 Apr, 2022 pada 11:40 PTG
Perlindungan maklumat peribadi
Maklumat perubatan bagi semua pengguna MySejahtera dilindungi di bawah kerahsiaan rekod perubatan.
Thu, 21 Apr, 2022 pada 11:41 PTG