MySejahtera telah dibangunkan untuk menyokong perlaksanaan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342). 

 

Memberi maklumat palsu adalah satu kesalahan dibawah Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588).