Maklumat perubatan bagi semua pengguna MySejahtera dilindungi di bawah kerahsiaan rekod perubatan.