Informasi anda akan digunapakai oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam merangka pelan tindakan dan penempatan sumber dengan cekap dan berkesan. 


Sila pastikan maklumat yang dihantar oleh anda adalah tepat dan benar. Maklumat tepat yang diberikan oleh anda akan membantu melandaikan lengkungan penularan wabak COVID-19.