• Majlis Keselamatan Negara.
  • Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
  • Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia.
  • Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.