MySejahtera boleh digunapakai oleh:  

 

  • Rakyat Malaysia dan pemastautin tetap di Malaysia.  

  • Pentadbir sistem di Kementerian Kesihatan Malaysia.