“Pengisytiharan: Kontak Tibi” membolehkan anda sebagai Kes Indeks mengisytiharkan siapakah kontak rapat anda. Satu notifikasi akan dihantar kepada kontak tibi yang anda isytiharkan untuk memaklumkan bahawa mereka adalah kontak tibi kepada anda dan menasihatkan agar mereka menjalankan saringan TB di fasiliti kesihatan terdekat.