Ya. Aplikasi MySejahtera adalah percuma untuk diguna pakai.