Pengguna aplikasi MySejahtera hanya boleh menempah SATU(1) slotjanji temu untuk SATU (1) jenis perkhidmatan pada satu masa SAHAJA. Untukmenempah janji temu yang baru,pengguna perlu menekan butang “Batal” atau“Menjadualkan Semula”.