“Pengisytiharan: Sejarah Keluarga” membolehkan anda mengisytiharkan sekiranya mana-mana ahli keluarga anda pernah menghidap penyakit TB atau penyakit-penyakit lain.