Ianya merupakan surat rujukan digital untuk diserahkan ke fasiliti kesihatan bagi membolehkan anda menjalankan pemeriksaan dan saringan penyakit Tibi. Anda boleh mencetak atau memuat turun rujukan ini dalam bentuk PDF.