Ya, individu tersebut dikira sebagai kontak TIBI sekiranya ia berlaku secara kerap dan berulang seperti; aktiviti kemasyarakatan, dalam masjid, bersukan, dan sebagainya.